Teksty i życzenia z okazji Pierwszej Komunii Świętej1. Życzenia i wierszyki

2.Cytaty z Pisma ŚwiętegoNiech miłość Boża
będzie dla Ciebie drogowskazem,
a Twoje serduszko pozostanie ufne i czyste.

Niech błogosławi Ci Duch Święty,
rośnij w siłę w Chrystusie Panu.

Rośnij w siłę w Chrystusie Panu,
a zła się nie lękaj,
miłość Boża Cię ochroni.

Niech Ci z nieba Bóg uchyli
jak najlepszej doli,
Niech omija Cię to wszystko,
co smuci i boli.

Święty czas jest w owej chwili,
Gdy się Jezus ku mnie chyli.
Wiem, że kocha mnie niezmiernie,
I ja chcę Go kochać wiernie.

Pan Jezus już się zbliża,
Już puka do mych drzwi.
Pobiegnę Go przywitać,
Z radości serce drży...

Patrz jakie szczęście Cię dziś spotkało,
Pana Jezusa niebo Ci dało,
Pana Jezusa w Hostii małej,
Którego kochaj z duszyczki całej!

Pamiętaj o tym zawsze
wśród życia zmiennych dróg,
Że choć nie widzą Cię ludzie,
to zawsze widzi Cię Bóg.

Niech w tym wyjątkowym dniu
Pierwszej komunii Świętej
Bóg obdarzy Cię łaską,
a Duch Święty napełni radością całe twoje życie.

Ukochane małe dziecię,
Gdy chcesz szczęście mieć na świecie.
Gdy Cię minąć ma zła droga,
Nade wszystko miłuj Boga.

Kochaj swoich rodzicieli,
By pociechę z Ciebie mieli.
Ale pomnij, że Bóg w niebie,
Ma w opiece zawsze Ciebie.

Niech w Twym sercu zawsze gości,
Bóg dobroci, Bóg miłości.
W uroczystym dniu,
pierwszego pełnego uczestnictwa w Mszy Świętej.
Obfitych łask z Nieba życzy ....

Dzisiaj przyjęłaś po raz pierwszy
Ciało i Krew Pana Jezusa w Komunii Świętej,
w postaci małego, białego opłatka.
Niech ta chwila utkwi w Twojej pamięci na zawsze,
wyznaczając właściwy kierunek postępowania
w trudnych życiowych sytuacjach.

Dzisiaj jest Twoja I Komunia Święta,
każdy z nas dobrze ten moment pamięta,
bo jest to chwila wielka i uroczysta,
pełna radości, przepiękna i czysta.
We wspomnieniach Twoich pozostanie
ten dzień, gdy do serca przyjęłaś
Ciało Twego Boga.

Wśród licznych dróg człowieczych,
jedna jest tylko prawdziwa.
Lecz kto nam pokaże tę drogę?
Kto powie, jak się nazywa?
Niełatwa to będzie wędrówka,
nie będzie usłana różami.
Dojdziemy do celu na pewno,
gdy Chrystus będzie szedł z nami.

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
bądź mi zawsze ku pomocy,
strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

Anioły istnieją naprawdę,
jeśli tylko pozwolisz im być.

Dziś radość dla Ciebie
niesłychana bo idziesz
z miłością na spotkanie Pana.
Pamiętaj, że on Cię usłyszy
czy modlisz się głośno czy w ciszy.

Będąc małym dzieckiem,
kochaj Boga całym sercem,
a On zawsze, dniem i nocą,
będzie służył Ci pomocą.

Niechaj Bóg Cię błogosławi,
Niech przy Tobie zawsze trwa,
Niechaj będzie Bożym dziełem
Każda chwila Twa.

Jezu Najsłodszy, Ojcze i Panie
dziś moje pierwsze z Tobą spotkanie.
Przyjmij w ofierze me serce małe,
by Cię kochało przez życie całe.

Przyjdź o Jezu proszę Cię,
Niech Twym dzieckiem stanę się.
Broń od złego duszę mą,
Niech na wieki będzie Twą.

Oby w Twoim sercu
Mieszkał Jezus żywy
Byś był silny w wierze
I z Bogiem szczęśliwy

Dziś radość dla Ciebie niesłychana,
bo idziesz z miłością na spotkanie Pana.
Pamiętaj, że On Cię zawsze usłyszy,
czy modlisz się głośno, czy w głębokiej ciszy.

W uroczystym dniu przyjęcia
Pierwszej Komunii Świętej
błogosławieństwa Bożego oraz mocy
płynącej z głębokiej wiary życzy...

Panie Jezu, błogosław temu dziecku,
które dziś Ciebie przyjęło do serca,
niech będzie radością Rodziny,
Kościoła i naszej Ojczyzny.

W uroczystym dniu
Pierwszej Komunii Świętej
obfitych łask Bożych życzy...

W dniu Pierwszej Komunii Świętej,
wiele szczęścia
oraz błogosławieństwa Bożego życzą...

Gorąco życzymy aby błogosławieństwo,
radość i łaska tego szczególnego dnia,
Na zawsze pozostały w Twoim sercu

Zostawiasz beztroskie dzieciństwo za sobą
i otwierasz swoje dotąd zamknięte małe serce,
a Jezus Chrystus zostanie z Tobą, za miłość Twą w podzięce.
Przyjmując Komunię Świętą, razem z innymi dziećmi,
dołączysz do grona wybranych, gdzie każdy być chce.
Od dziś będąc dzieckiem Bożym
przysięgasz przed świętym ołtarzem,
od dziś, gdy przyjąłeś Jezusa, on będzie zawsze z Tobą.

Promieniejące serce Jezusa dziś swym blaskiem
objęło Cię, przytuliło do siebie i zaopiekowało się Twą duszą.
To dobry Anioł Stróż w dniu Komunii Świętej przyprowadził
Cię przed ołtarz z żółtą świecą w ręce, abyś dał
schronienie i opiekę Jezusowi, co zawsze będzie Kochał Ciebie.

Niechaj przyszłość Twoja
będzie tak miła i błoga,
jak wiosny poranek i słoneczny dzień.
Twojego życia szczęśliwa droga
niech nie zna co to chmurka,
co to smutku cień.

Niech w każdej godzinie
Twojego życia strzeże Cię Bóg łaskawy.
Niech Jego miłość będzie
dla Ciebie drogowskazem,
a Twoje serce pozostanie ufne i czyste.


Cytaty z Pisma Świętego


Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J6,35)

Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. (J8,12)

Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się! (Mt14,27)

Nie bój się, wierz tylko! (Mk5,36)

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie" (Flp 4, 6-7)

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11, 28)

Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was" (1 P 5, 7)

Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja - jak południe. (Ps37,4-6)

Pan umacnia kroki człowieka i w jego drodze ma upodobanie.A choćby upadł, to nie będzie leżał,bo rękę jego Pan podtrzymuje. (Ps37,23-24)

Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz (Joz 1, 9)

Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci (Pwt 31, 6)

Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła" (Ps 139, 14)

Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi,a On cię wyniesie,abyś posiadł ziemię; (Ps37,34)

Pan jest moim pasterzem nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: (Ps23,1-2)

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.(Ps23,4)

Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy. (Ps23,6)

Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą; przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie! (Ps31,4-5)

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. (Ps34,9)

Twoja łaska pełna jest dobroci; wejrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia! (Ps69,17)

Patrzcie i bądźcie radośni, ubodzy, niech ożyje wasze serce, którzy szukacie Boga. (Ps69,33-34)

Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają.
Niech zawsze mówią: Bóg jest wielki! ci, którzy pragną Twojej pomocy. (Ps70,5)

Ty bowiem,mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie,ufności moja od moich lat młodych! Ty byłeś moją podporą od narodzin; od łona matki moim opiekunem. Ciebie zawsze wysławiałem. (Ps71,5-6 )

Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia,
pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają. (Ps86,3-5)

Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże, z całego serca mojego i na wieki będę sławił Twe imię,
bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu. (Ps86,12-13)

Albowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego trwa na wieki, a wierność Jego przez pokolenia. (Ps100,5)

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi pełnych prostoty: byłem bezsilny, a On mię wybawił. (Ps116,5-6)

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę.
A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: (Ef2,8-9)

Ty jesteś obrońcą moim i moją tarczą: pokładam ufność w Twoim słowie. (Ps119,114)

Wybierz inną kategorię: