Wymagania dotyczące grafiki na suchej pieczęci:

Wszystkie elementy rysunku muszą być zapisane wektorowo - najlepiej w plikach Corela !

(ponieważ obrys rysunku na matrycy i patrycy musi się różnić o 0.15mm, można to uzyskać tylko na obiektach wektorowych a nie na bitmapach)

Jeżeli obok siebie jest kilka drobnych szczegółów, to zleją się ze sobą.
Jeżeli jest ich zbyt dużo na całym rysunku to mogą spowodować rwanie papieru.
Minimalna wielkość czcionki to 7 punktów, ale lepiej aby była sporo większa (11-12p.
P
rzy małych wielkościach liter powinny być proste czcionki, w odmianach niezwężonych np. Arial

Grubość wszystkich linii (outline, kontur) ustawiona na "zero".
(czyli przykładowo: zamiast odcinka z konturem 0,5mm,
rysujemy prostokąt o szerokości 0,5mm i konturze = 0)

 

Jak to działa ?

Stempel składa się z dwóch części, matrycy i patrycy.

 

Obie części muszą do siebie pasować z niewielkim luzem, tak aby między nimi zmieścił się papier
(na rysunku poniżej oznaczony na niebiesko)

Jeżeli między elementami matrycy i patrycy nie będzie odstępu, to zamiast wytłaczać, będzie przecinał papier. Wielkość tego odstępu zależy od grubości papieru. Im grubszy papier, tym odstęp większy.